พรินซิพเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน
Company Background :
บริษัทพรินซิพเทค อินเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัท พรินซิพเทค ประเทศไทย จำกัด อยู่ในเครือของบริษัทพรินซิพเทค คอร์โพเรชั่น(PCB) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยมูลค่าสูงติด 1 ใน 5 ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศมาเลเซีย
กลุ่มบริษัท พรินซิพเทค ก่อตั้งโดยกรรมการผู้จัดการ นาย ดาโต๊ะ จูจง ในปี 1990 โดยกิจกรรมหลักของทางบริษัทฯ คือ ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2010 กลุ่มบริษัท พรินซิพเทค ได้รับผิดชอบโครงการชั้นนำต่างๆโดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมกันถึง 16.8 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 1.48 พันล้านบาทให้กับผู้ซื้อบ้านแล้วเป็นจำนวนมาก
ในปี 2006 บริษัท พรินซิพเทค ประเทศไทย ได้ทำการก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เชียงรากน้อย) รวมทุนจดทะเบียนกว่า 0.65 พันล้านบาท ประกอบด้วย อาคารที่พักอาศัย 4 ชั้น จำนวน 1,341 ห้อง ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปี 2009 ที่ผ่านมา
Lai Chuan Shenq
Manager
 • MA in Building Management, University of Newcastle, Australia
 • 12 years in project managements both in Thailand and aboard
 • Successful launched 1400 units of National Housing Authority in Chiengraknoi, Ayuthaya
 • Develop the best solution for your housing with affordable price.
Toontam Sukosit
ทูนธรรม สุโฆสิต
Construction Management
 • MS of Real Estate business, Thammasat University
 • 10 years in construction management
 • Provide construction management service for more than 1,000 units
 • We ensure the highest standard of house quality.
Ms. Piyawadee Chatchen
ปิยวดี จัดเจน
Sales & Marketing
 • MBA, ABAC University and MA in Economics from Chulalongkorn University.
 • 14 year experiences in marketing and sales management from many leading multi-national companies.
 • We understand for the need and feeling of customers and professionally deliver the quality of service to client with the high responsibility.